ضرورت مصرف سبزیجات و حبوبات، در سالمندان

همه اشخاص لزوما علائم پیری را با زمان و سن مشابه نشان نمی‌دهند، پروسه پیری به طور طبیعی یک پدیده درونی است و از داخل بدن منشا می‌گیرد.
 همچنین پیری متاثر از فاکتورهای خارجی می‌باشد که منشاء خارج از بدن داشته و بر روی پروسه پیری تاثیر می‌گذارند.
اگر چه الگوی اساسی پیری یکنواخت است ولی سرعت پیر شدن به وسیله‌ فاکتورهای خارجی مانند محیط و معیار زندگی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، فاکتورهای داخلی از قبیل ساختمان ژنتیکی هم می‌توانند در سرعت پیر شدن مداخله نمایند.
با توجه به اینکه سالمندی پدیده‌ای است که با جنبه‌های زیستی، روانی و اجتماعی خاصی همراه است، به نظر می‌رسد تعریف پیری براساس سن تقویمی در رابطه با همه‌ سالمندان فراگیر نباشد و فرد پیر باید هم از نظر شناسنامه‌ای و از نظر جسمی، روانی واجتماعی پیر شده باشد.
تئوری‌های بیولوژیک پیری به صورت یک پروسه غیر ارادی بوده که در طول زمان باعث تغییراتی در سلول‌ها و بافت‌های بدن می‌شود و شامل تئوری ژنتیکی، رادیکال های آزاد، اتصال متقاطع، ایمونولوژی، تغییر شکل پروتئین به وسیله قند دار شدن، تئوری پیری سلول و از دست دادن تلومرها، تئوری پیری که در نتیجه استفاده طبیعی بدن و سیستم آن رخ می‌دهد. 
از سوی دیگر در تئوری‌های روانی اجتماعی پیری به صورت یک واکنش بین شخص و عمل مغزی او و محیط فیزیکی است که به عنوان مثال شامل تئوری آزاد، تئوری فعالیت و تئوری پیوستگی می‌باشد.
آنچه که مسلم است نقش مکانیسم‌های بیولوژیک نظیر استرس اکسیداتیو، قند دار شدن پروتئین‌ها و ... به عنوان عوامل مددگر در توسعه پیری اثبات شده می‌باشد، ولی ارتباط سالمندی و دیگر فاکتورهای قابل اجتناب هنوز مشخص نشده است.

/ 0 نظر / 32 بازدید